Sand Castle Creative
Disclaimer

Disclaimer

Alles op deze website is eigendom van Sand Castle Creative.

De inhoud van de website bestaat uit een weergave van eigen ervaringen en meningen van Sand Castle Creative of is een weergave van de door ons verzamelde informatie ter voorbereiding van een te ondernemen of reeds ondernomen activiteit. Aangezien het ONZE ervaringen en meningen betreffen die uiteraard, om de meest uiteenlopende redenen, totaal kunnen verschillen van andermans ervaringen en belevingen kunt u aan deze website geen enkel recht ontlenen. Advies is dan ook,  ga niet blindelings af op hetgeen wij hier schetsen, maar gebruik altijd uw gezonde verstand en meerdere bronnen.

Beeld-, film- en/of geluidsmateriaal en teksten zijn door Sand Castle Creative zelf geproduceerd en mogen niet zonder schriftelijk vooraf gevraagde en verkregen goedkeuring worden gebruikt. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen.

Ingeval  er gebruik wordt gemaakt van materiaal van anderen, wordt de bron vermeld en waar nodig vooraf toestemming gevraagd.

Reacties die bezoekers plaatsen onder inhoud op onze website zijn geheel voor rekening van degene die de reactie heeft geplaatst. Deze reacties kunnen niet als vertrouwelijk worden behandeld en zijn vrij van eigendomsrechten. Bij het geven van een reactie dient men de gebruikelijk fatsoensnormen en wetgeving in acht te nemen. Sand Castle Creative behoudt zich het recht voor om de reactie zonder opgaaf van redenen te verwijderen, te weigeren of in te korten.

Gaarne uw begrip voor het bovenstaande.